Een rustgevend veelzeggend element in de tuin. Een waterval lopend vanuit een hoger gelegen plantvak naar een laag gelegen planvak. Zorgvuldig opgebouwd met keien en lei stenen.